100 LAT TENISA W GOPLANII

Na początku lipca bieżącego roku zawiązał się „Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia tenisa w Inowrocławiu 1921 – 2021”. W skład komitetu założycielskiego weszły następujące osoby: Waldemar Pelowski, Ryszard Stryjski, Mariusz Kawczyński, Robert Kacprzak i Hubert Szczepański.

Główne obchody wydarzenia będą miały miejsce na kortach tenisowych w inowrocławskich Solankach w dniu 11 września 2021 roku.

Systematycznie będziemy udzielać kolejnych informacji dotyczących tego wydarzenia oraz przedstawimy zarys historii tenisa w Inowrocławiu. Tekst  dotyczący historii ukazywać się będzie na stronie głównej oraz będzie dostępny w  zakładce KLUB ==> HISTORIA.

Zapraszamy do lektury.

Od lewej: M. Kawczyński, W. Pelowski, R. Stryjski, H. Szczepański