REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH

1. Przepisy
Dla rozgrywek drużynowych mają zastosowanie następujące przepisy:

  • Niniejszy Regulamin;
  • Regulamin turniejowy PZT;
  • Przepisy gry w tenisa PZT;

Nadzór nad rozgrywkami sprawuje: Ryszard STRYJSKI.

2. Terminy i miejsce rozgrywek
Terminy rozgrywek określa kalendarz sporządzony przez organizatora .

UWAGA: zainteresowane drużyny mogą ustalić inne terminy pod warunkiem, że ustalenie to zaakceptuje organizator rozgrywek.

2. Miejsce rozgrywek
Kryte korty tenisowe w Mątwach.

4. Organizacja rozgrywek
W rozgrywkach uczestniczy 6 drużyny, które rozgrywają mecze zgodnie z opracowanym planem rozgrywek. Forma rozgrywek każdy z każdym. Gramy od 0/0 do dwóch wygranych setów, trzeci set taibrek do 10 .

O kolejności zawodników (rakiet) w danej drużynie decyduje kolejność na liście drużyny. Dopuszcza się zamienność rakiety 1 z 2 i 3 z 4. W pierwszym deblu musi grać kapitan drużyny.

5. Spotkanie
5.1. Czas
Spotkanie pomiędzy dwoma drużynami musi być rozegrane w ciągu jednego dnia.

5.2. Sędziowie
Organizator powołuje sędziego na każde spotkanie

5.3. Piłki
Mecze będą rozgrywane wyłącznie piłkami Tretorn Seria Control lub Wilson. W rozgrywkach  piłki zabezpiecza sędzia (2 puszki na cały mecz). Koszt piłek pokrywają drużyny.

5.4. Program spotkania
4 gry pojedyncze/2 gry podwójne;

Spotkanie składa się z poszczególnych meczów rozgrywanych systemem do dwóch wygranych setów. Przy stanie gemów 6/6 w każdym secie o wyniku decyduje „tie break”. UWAGA: w grze podwójnej obowiązuje system NO-AD, a przy stanie meczu 1/1 o zwycięstwie decyduje supertiebreak. O zwycięstwie w spotkaniu decyduje większa ilość wygranych meczów, a przy stanie spotkania 3/3 jest remis.

5.5. Przebieg spotkania
5.5.1. Kolejność meczów
Mecz rozgrywany jest jednocześnie na dwóch kortach. Mecz rozpoczyna się od pierwszych 2 rakiet , po czym rozgrywane są gry pomiędzy rakietami 3 i 4 a następnie rozgrywa się dwa deble.

Uwaga: kapitanowie ekip mogą uzgodnić inną kolejność gier.

5.5.2. Udział zawodników
W przypadku wycofania któregokolwiek z zawodników zgłoszonych na pozycjach 1-4, kolejnych zawodników na pozycjach niższych przesuwa się w górę bez możliwości przeskakiwania. W grach podwójnych mogą grać wszyscy zawodnicy zgłoszeni do spotkania. Jedynie w pierwszym deblu musi grać rakieta 1.

5.5.3. Przebieg zawodów
Drużyna musi przybyć na spotkanie w pełnym składzie minimum 15 min przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.  Zawodnicy stawiają się osobiście do weryfikacji tożsamości (kompletna drużyna).

Oddanie całego meczu walkowerem liczy się jak jego rozegranie z wynikiem 0:6,0:6 z adnotacją V/0. Walkower przyznaje się, jeżeli zawodnik nie stawi się na korcie w ciągu 15 min po wywołaniu go do gry. Przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie ekip podają sędziemu naczelnemu skład do gier pojedynczych zgodnie z zatwierdzoną listą zgłoszeń wraz z rezerwowymi.

Składy do gier podwójnych kierownicy drużyn podają sędziemu naczelnemu najdalej 15 min przed rozpoczęciem gier podwójnych Gry podwójne rozpoczyna się nie później niż 30 min po zakończeniu gier pojedynczych.

6. Punktacja
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2 pkt, za remis 1 pkt.

7. Zasady ustalania kolejności miejsce
– Liczba uzyskanych dużych punktów: a)  w przypadku, gdy 2 drużyny mają taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku ; b)  W przypadku, gdy trzy lub więcej drużyn ma taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje: – większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach) – jeżeli procedura ta doprowadza do określenia pozycji tylko jednej  drużyny (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych drużyn decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;- większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach) – jeżeli procedura ta doprowadzi do określenia pozycji tylko jednej drużyny (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych drużyn decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku.

– Przez losowanie.

UWAGA 1: Jeżeli jakikolwiek mecz został przerwany i niedokończony z powodu kontuzji itp., zapisany zostanie wynik skończony, np. zawodnik A prowadzi z zawodnikiem B 6-3 2-0 gdy zawodnik A doznaje kontuzji i nie jest w stanie dokończyć meczu; wynik zapisuje się jako 3-6 6-2 6-0 dla zawodnika B.

UWAGA 2: W przypadku rezygnacji zawodnika z gry  wszystkie nierozegrane spotkania zalicza się jako mecze przegrane w stosunku 0-6 0-6.

UWAGA 3: W przypadku, gdy zamiast trzeciego seta rozgrywany jest tiebreak lub supertiebreak, przy ustalaniu kolejności, tiebreak ten traktowany jest jako jeden set w przypadku liczenia setów i nie jest brany pod uwagę w przypadku liczenia gemów.

8. Wpisowe do rozgrywek
Każda drużyna dokonuje wpisowego za drużynę w wysokości 250 zł. Wpisowe przeznaczone zostanie na zakup nagród oraz organizację spotkania podsumowującego rozgrywki.

9. Nagrody
Drużyny, które zajęły odpowiednie miejsca otrzymują:

  1.  za I miejsce tytuł Drużynowego Mistrza Inowrocławia, a zawodnicy złote medale DMI;
  2.  za II miejsce tytuł Pierwszego Drużynowego Vice Mistrza Inowrocławia, a zawodnicy srebrne medal DMI;
  3. za III miejsce tytuł Drugiego Drużynowego Vice Mistrza Inowrocławia, zawodnicy brązowe medale DMI.

Medale przyznawane są drużynom w ilości nie większej niż 5.