INFO & KONTAKT

D A N E


Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „GOPLANIA”
ul. Przy Stawku 1
88-100 Inowrocław
web: http://www.goplania.pl
e-mail: itt.goplania@gmail.com

NIP: 556-24-14-330
REGON: 092950715
KRS: 0000012408

Konto bankowe:
BANK SPÓŁDZIELCZY W INOWROCŁAWIU
73 8149 0000 0020 7890 2000 0001

Szkolenie: +48 784 973 836
Sprawy organizacyjne: +48 513 613 255

I N F O R M A C J E


Nr licencji klubowej: PZT/LK/153/2023/KP

Szkółka dziecięca: tak
Tenis 10: tak
Tenis na wózkach: nie
Restauracja: tak