INFO & KONTAKT


D A N E


Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „GOPLANIA”
ul. Przy Stawku 1
88-100 Inowrocław
http://www.goplania.pl
e-mail: itt.goplania@gmail.com

NIP: 556-24-14-330
REGON: 092950715

Szkolenie: +48 784 973 836
Sprawy organizacyjne: +48 513 613 255

I N F O R M A C J E


Nr licencji klubowej: PZT/LK/26/2022/KP

Szkółka dziecięca: tak
Tenis 10: tak
Tenis na wózkach: nie
Restauracja: tak