REGULAMIN ROZGRYWEK

REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Przepisy
Dla rozgrywek drużynowych mają zastosowanie następujące przepisy:

  • Niniejszy Regulamin;
  • Regulamin turniejowy PZT;
  • Przepisy gry w tenisa PZT;

Patronat nad Drużynowymi Mistrzostwami Powiatu Inowrocławskiego objęła Starosta Powiatu Inowrocławskiego Pani Wiesława PAWŁOWSKA.

Nadzór nad rozgrywkami sprawuje komitet organizacyjny w składzie: przewodniczący – Ryszard STRYJSKI członkowie – Marcin CHMIELEWSKI, Rafał GRODZISKI

2. Terminy i miejsce rozgrywek
Terminy rozgrywek określa kalendarz sporządzony przez organizatora .

UWAGA: zainteresowane drużyny mogą ustalić inne terminy pod warunkiem, że ustalenie to zaakceptuje organizator rozgrywek.

2. Miejsce rozgrywek
Kryte korty tenisowe w Mątwach.

4. Organizacja rozgrywek
W rozgrywkach uczestniczy 7 drużyn ( skład drużyny 2 osoby ) , które rozgrywają mecze zgodnie z opracowanym planem rozgrywek.. Forma rozgrywek każdy z każdym. Gramy od 0/0 do dwóch wygranych setów, trzeci set taibrek do 10 .

O kolejności zawodników (rakiet) w danej drużynie decyduje drużyna na 10 min przed meczem.

5. Spotkanie
5.1. Czas
Spotkanie pomiędzy dwoma drużynami musi być rozegrane w ciągu jednego dnia lub dwóch kolejnych dni.

5.2. Sędziowie
Organizator powołuje sędziego na każde spotkanie

5.3. Piłki
Mecze będą rozgrywane wyłącznie piłkami Tretorn Seria Control. W rozgrywkach  piłki zabezpiecza sędzia (2 puszki na cały mecz). Koszt piłek pokrywają drużyny.

5.4. Program spotkania
2 gry pojedyncze/1 gra podwójna;

Spotkanie składa się z poszczególnych meczów rozgrywanych systemem do dwóch wygranych setów. Przy stanie gemów 6/6 w każdym secie o wyniku decyduje „tie break”. UWAGA: w grze podwójnej obowiązuje system NO-AD, a przy stanie meczu 1/1 o zwycięstwie decyduje supertiebreak. O zwycięstwie w spotkaniu decyduje większa ilość wygranych meczów.

5.5. Przebieg spotkania
5.5.1. Kolejność meczów
Mecz rozgrywany jest jednocześnie na dwóch kortach. Mecz rozpoczyna się od gier singlowych , po czym rozgrywany jest debel.

Uwaga: kapitanowie ekip mogą uzgodnić inną kolejność gier.

5.5.2. Przebieg zawodów

Drużyna musi przybyć na spotkanie w pełnym składzie minimum 15 min przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.  Zawodnicy stawiają się osobiście do weryfikacji tożsamości (kompletna drużyna).

Oddanie całego meczu walkowerem liczy się jak jego rozegranie z wynikiem 0:6,0:6 z adnotacją V/0. Walkower przyznaje się, jeżeli zawodnik nie stawi się na korcie w ciągu 15 min po wywołaniu go do gry. Przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie ekip podają sędziemu naczelnemu skład do gier pojedynczych.  Gry podwójne rozpoczyna się nie później niż 30 min po zakończeniu gier pojedynczych.

6. Punktacja
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 1 pkt.

7. Zasady ustalania kolejności miejsce
– Liczba uzyskanych dużych punktów: a)  w przypadku, gdy 2 drużyny mają taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku ; b)  W przypadku, gdy trzy lub więcej drużyn ma taką samą liczbę punktów, o kolejności decyduje: – większa różnica setów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach) – jeżeli procedura ta doprowadza do określenia pozycji tylko jednej  drużyny (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych drużyn decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku;- większa różnica gemów wygranych od przegranych (we wszystkich rozegranych meczach) – jeżeli procedura ta doprowadzi do określenia pozycji tylko jednej drużyny (miejsce 1 lub 3), o kolejności dwóch pozostałych drużyn decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku.

– Przez losowanie.

UWAGA 1: Jeżeli jakikolwiek mecz został przerwany i niedokończony z powodu kontuzji itp., zapisany zostanie wynik skończony, np. zawodnik A prowadzi z zawodnikiem B 6-3 2-0 gdy zawodnik A doznaje kontuzji i nie jest w stanie dokończyć meczu; wynik zapisuje się jako 3-6 6-2 6-0 dla zawodnika B.

UWAGA 2: W przypadku rezygnacji zawodnika z gry  wszystkie nierozegrane spotkania zalicza się jako mecze przegrane w stosunku 0-6 0-6.

UWAGA 3: W przypadku, gdy zamiast trzeciego seta rozgrywany jest tiebreak lub supertiebreak, przy ustalaniu kolejności, tiebreak ten traktowany jest jako jeden set w przypadku liczenia setów i nie jest brany pod uwagę w przypadku liczenia gemów.

8. Wpisowe do rozgrywek
Każda drużyna dokonuje wpisowego za drużynę w wysokości 120 zł. Wpisowe przeznaczone zostanie na zakup prezentów oraz organizację spotkania podsumowującego rozgrywki.

9. Nagrody
Drużyny, które zajęły odpowiednie miejsca otrzymują:

  1.  za I miejsce tytuł Drużynowego Mistrza Powiatu Inowrocławskiego, a zawodnicy puchary DMPI ufundowane przez Panią Starostę;
  2.  za II miejsce tytuł Pierwszego Drużynowego Vice Mistrza
    Powiatu Inowrocławskiego , a zawodnicy puchary DMPI ufundowane przez Panią Starostę ;
  3. za III miejsce tytuł Drugiego Drużynowego Vice Mistrza
    Powiatu Inowrocławskiego , zawodnicy puchary DMPI ufundowane przez Panią Starostę .

Pozostali uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe.