KOMISJA REWIZYJNA

1. Marek PASZKIEWICZ – Przewodniczący
2. Bogdan SZCZEPAŃSKI – Członek
3. Ryszard STRYJSKI – Członek