ZEBRANIE ZARZĄDU ITT GOPLANIA

ZEBRANIE ZARZĄDU ITT GOPLANIA

  • Przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2023.
  • Przedłożono informacje w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na działalność towarzystwa – złożenie projektu dofinansowania „CIECH – NADZIEJE TENISOWE – 2024”.
  • Ustalono ramowy harmonogram działania w zakresie terminów turniejów na lato 2024.
  • Ustalono uruchomienie szkółek tenisowych dla dzieci w okresie letnim.
  • Wstępnie ustalono terminy innych imprez dla dzieci i młodzieży na rok 2024.
  • Przekazano informacje ze spotkania z dyrekcja OSiR w sprawie poprawy infrastruktury kortów.
  • Przeprowadzono kolejne konsultacje w temacie stworzenia monografii inowrocławskiego tenisa.
  • Wyznaczono kolejne zebranie zarządu ITT GOPLANIA na maj 2024.

W zebraniu brali udział: Waldemar Pelowski, Mariusz Kawczyński, Robert Kacprzak, Hubert Szczepański.